Pellet A2 Big-Bag (Kiefer) 105€

105,00
.
6mm In Big Bags verpackt
- Aschegehalt ~ 1%
- Luftfeuchtigkeit ~ 8%
- Höherer Heizwert des Kraftstoffs im Betriebszustand ~ 18,0 kcal/kg
- Niedrigerer Heizwert des Kraftstoffs im Betriebszustand ~ 17,0 kcal/kg